Latviešu tautas pasakas – Trīs labas lietas (8.)

08LatviesutautaspasakasTriislabaslietasfb2

Brīnumzeme. Sastādījusi Anna Bauga. Lāčausis. Kā varde muļķītim palīdzēja. Putnu Bulbulis. Brīnum lielais gailis. Pieci stiprinieki. Labs ar labu atdarās. Kur mans vilciņš? Čūskas gredzens. Gudrais puika. Brālis meklē māsas. Vecais zaldāts. Trīs labas lietas. Sudraba, zelta un dimanta zirgs. Velns par kalpu. Saimnieks, un vecais bērzs. Ar līdakas palīgu. Bārenīte un mātesmeita pie Laimesmātes. Attec, manu kumeliņ! Sunītis un kaķītis. Brīnuma stabulītes. Brālis un māsa. Zaldāta laime. Rokpeļņa bērni. Mātes gredzens. Velns un septiņi brāļi. Zeltmatīte un āzītis. Bārenīte un mātesmeita. Zābakotais runcis. Zirņadēls. Spēkajānis. Aizmirstais padoms. Zirgs par palīgu. Trīs dārgas mantas. Brīnumkalējs. Septiņi brāļi. Dēls pie velna amatā.

indexarhīvs    yandex     mega

Brīnuma stabulītes. Latviešu tautas pasakas

Brīnuma stabulītes. Latviešu tautas pasakas

Sastādījusi Zaiga Kuple. Krājumā apkopotas dažādu žanru latviešu tautas pasakas, ko ilustrējis bērnu iecienitais mākslinieks Alberts Kronenbergs (1887—1958). Gan pašas pasakas, gan zīmēumi valdzina ar skaidro tēlainību un sirsnīgo humoru.

Pieci kaķi ; Gailis un varde ; Abiem pa prātam ; Aža lielība ; Lapsa nes gaili ; Gailītis un vistiņa ; Avens un vilks ; Sēņotājs un vilki ; Vilka skroderis ; Vilks un teļi ; Kas bailīgāks par zaķi ; Lapsa un vārna ; Darbinieks un lācis ; Tāsis un sveķis  ; Drudzis un kāsus ; Ozols un beka ; Kā cēlies vilku un suņu naids ; Septiņi kraukļi ; Ezītis ; Kā zvēri gāja grēkus sūdzēt ; Kā vecais abrinieks maizē iedzīvojās ; Pūces bērni ; Odi ; Gliemezis ; Brīvības grāmata ; Ugunis ; Lapsa cep vaboli ; Lapsa par nabadzi  ; Stiprinieki ; Zelta bārda ; Bārenītes laime ; Sprīdītis ; 1.  Sprīdītis apņemas pasauli apskatīties  ; 2.   Sprīdītis noķer lāci ; 3.  Sprīdītis pievārē divpadsmit laupītāju  ; 4.  Sprīdītis padzen ienaidnieku un apprec kunga meitu ; Viena mārka ; Meža Miķelis ; Divi brāļi ; Garā ziema ; Tēva piemiņa ; Ganuzens un velns ; Brīnuma stabulītes ; Kā ķēniņa dēls pameitu apņēma Kā Jelgavu sākuši bruģēt ; Skopais ķēniņš ; Malkas cirtējs ; Baltie vīriņi un melnie vīriņi ; Izmanīgais zaglis ; Udensnesējs  ; Skribuskrabu ; Duksis un Piksis ; Podnieki ; Kā kaķis un pele māju valdīja Kā zēns bitēs iedzīvojies ; Labais gars ; Gāganu kari ; Laimes māte ; Rausis.

indexarhīvs    yandex    mega

Trīs vēja mezgli (Latviešu tautas pasakas)

TrisvejamezgliLatviesutautaspasakasfb2

Sastādījis Kārlis Arājs.    Kults nekultu nes ; Lapsas kamaniņas ; Vagāre un lācis ; Vīrs uzvar lāci un lapsu ; Zvēri un abru taisītājs ; Lapsa, strazds un vārna ; Lapsa un krūze ; Stārķis māca lapsai laisties; Lapsa ar gaili ; Lapsa un runcis ; Zvēri bēgdami iekrīt bedrēZvēru karš ar mājas lopiem; Klausi, ko māte saka! ; Vilks medībās ; Kā vilks kažoku gādājis ; Suns par vilka kurpnieku; Auns ar vilku ; Stiprajam taisnība, gudrajam padoms ; Ezis un zaķis ; Zaķis bēg no lietus ; Kas bailīgāks par zaķi? ; Aitu gans un zaķītis ; Mājas pele un lauku pele ; Kaķis un pele ; Vecīša cimdiņš ; Varde un gailis ; Gailītis un vistiņa ; Kurbads ; Lāču Krišus ; Stiprais ; Pieci brāli stiprinieki ; Stiprais dēls ; Eža kažociņš ; Īkšķītis ; Sprīdītis ; Lielie stiprinieki ; Vanags un zemnieka dēls ; Aizej tur — nezinu, kur, atnes to — nezinu, ko! ; Pilsētas kalns ; Par putnu pārvērstā līgava ; Varde par līgavu ; Kaziņa par līgavu ; Lūsiņa ; Septiņi vilki ; Lācis par precinieku ; Baltais sunītis ; Zalkša līgava ; Jūras ķēniņa pils ; Koklētājs un Jūras māte ; Trīs vēja mezgli ; Septiņi ķēniņa dēli ; Ķēniņa dārznieks ; Gudrā ķēvīte ; Dēls iet pasaulē darbu meklēt; Zirgs par palīgu ; Cuinis ; Cepļa pils kungs ; Raganas apse ; Kā brālis pūķi pārvar un māsas izglābj . ; Pastaris ; Varde par palīgu ; Tā viduvējā! ; Puisis un ķēniņa meita ; Laimiņa par palīgu ; Tirgotāja meita ; Brīnuma dēls ; Bezrocīte ; Ķēniņš prec pameitu ; Vienacīte, Divacite, Trijacite; Pelnrušķīte ; īsta meita un pameita ; Dzīvnieki glābj pameitu ; Sērdiene un mātesmeita ; Čūskas vainadziņš ; Ar zivs spēku! ; Brīnuma stabulīte ; Sudraba, zelta un dimanta zirgs; Septiņi apburtie brāļi ; Neredzīgā tēva āboli ; Putnu Bulbulis ; Brīnumu gredzens ; Savāds riņķis ; Gudrie koki ; Nepārvaramais Krišus ; Brīnumu vārds ; Brīnumu naudas zutne ; Raganas šķiltavas ; Vislabākā lieta ; Galdaut, klājies! ; Vēja dāvana ; Burvju dzirnaviņas ; Nabaga vīra dzirnutiņas ; Nāve par krustmāti ; Zaldāts un Nāve ; Pieci brīnuma amatnieki ; Lidojošā laiva ; Zelta spārni ; Brīnuma zirgs ; Savādais briedis ; Aitu gans ; Ķēniņa avju gans ; Kā ganuzēns par ķēniņa padoma devēju ticis ; Sarga dēls ; Aitu gans un velns ; Attapīgais ganuzēns ; Kalps un velns ; Puika mācās svilpt ; Kā velns no niknās sievas bēdzis; Velna grāmatas ; Vīrs par velna kalpu ; Vīrs par elles katla kurinātāju ; Velns par kalpu ; Brīnuma kalējs ; Pats darīja! ; Gudrais zemnieks ; Vīrs min vellam gadus ; Velna vārds ; Vērpēja, Tinēja, Audēja ; Gudrā meita ; Attapīgais puisis ; Bargais kungs tiek pārvērsts par zirgu . ; Vagārs un velns . ; Lielais zīlnieks ; Visi kungi muļķi ; Gudrās atbildes ; Gāganu kari ; Kumeļa perēšana ; Ciks ; Muižkungs zem klona ; Novecojusi uguns ; Brīnumu putns ; Zoss dalīšana ; Zoslenīca ; Mačatiņš ; Raibā cūka ; Cik dzērvēm kāju? ; Sīkstais kungs ; Kā tad tas nākas? ; Sīkstulis saimnieks un kalps . Pa melam ēd, pa melam strādā . . ; Tā griežas saule! ; Sīkstais puisis ; Kā bagātais kungs izmācīts . Mantas redzētājs un vagārs . . . ; Zelta zivtiņa ; Sitā, šitā atveries! ; Pušelnieka nelaime ; Nabaga vīra Laima ; Laima izpilda trīs vēlēšanās . . . ; Ķēniņa dāvana ; Kā zemnieks ķeizaram rakstījis . ; Vectēva padoms ; Cik maksā viena gudrība; Visnoderīgākā lieta ; Attapīgā meita ; Padoms maksā naudu ; Stradabārdas ķēniņš ; Princeses zīmes ; Neuzminamā mīkla ; Neiesmīdināma princese; Brīnuma kūjiņa ; Muļķītis aizrunā ķēniņa meitu . . ; Nolemtais znots ; Ači, ači! ; Trepens un Pakans ; Mīļā sieva ; Trīs tēva padomi ; Laimes lēmums ; Prātīgā saimniece ; Laiskā vērpēja ; Sieva ar apstājiem ; Diezin, vai esmu es pati?; Slinkāks par slinku ; Vīrs sievas darbos ; Kā puisis precējies ; Divi precinieki ; Putns vēl mežā, iesmu jau drāž ; Muļķis brauc pēc malkas ; Muļķis par precinieku ; Muļķa vīrs ; Tā iet, kad par muļķi dēvē! ; Kā muļķītis laupītājus pārmāca ; Vai patiesi? ; Labā pasaka ; Labi meli ; Meli, Meli bez gala ; Zelta atslēga ; Tēvatēva ozols

indexarhīvs     yandex     mega