Andžejs Čehovičs. Septiņi grūti gadi

Antikomunistiskās raidstacijas «Brīvā Eiropa» atmaskošanā izcila loma ir poļu izlūkam, šīs grāmatas autoram Andžejam Čehovičam. Savās atminās viņš stāsta, kā septiņu gadu laikā Polijas Tautas Republikas drošības dienesta speciālā uzdevumā uzturējies Vācijas Federatīvajā Republikā un strādājis raidstacijas «BrĪvā Eiropa» poļu sekcijā. Darbā spilgti atklāta izlūka grūtā un sarežģītā ikdiena, kas saistīta ar nepārtrauktu risku. Grāmatas bagātais faktu materiāls uzskatāmi atsedz ideoloģisko diversiju intrigas, kuras ar raidstacijas palīdzību pret sociālistiskajām valstīm vērpj dažādi izlūkdienesti. Paredzēta plašam lasītāju lokam.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Almanahs-1961. Jauno vārds

Sastādītājs Arvīds Skalbe. Almanahā dažādu latviešu dzejnieku dzejoļi un Regīnas Ezeras romāns Zem pavasara debesīm, kā arī Ievas Pogas, Alises Ekas, Valtera Zālīša stāsti un Jura Lasmaņa luga Pērles sirds

Literārs almanahs 1961: JĀNIS SIRMBĀRDIS Dzejoļi ; Rītdienas balss ; Gaišais gājums ; Darbs ;  Pretī mājām, kur vēl māju nav ; Dziesmai ; Plašumu zeme ; Kalve  ; Mātes atbilde ; VIKTORS ANTONOVIČS Dzejoļi ; Uguns ; Divpadsmit mēneši  ; Sienāža dziesma ; Pielīdējs ; HARIJS SKUJA Dzejoju cikls ; Dziesma par Tālajiem Ziemeļiem ; RUTA VENTA Altaja iespaidi ; Altajs ; Čulišmana ; Baikāls  ; Mirušais ezers ; Krācēs  ; Zelta ezers ; ČEHU ZEMĒ AUSTRA AUMALE Dzejoļi ; Zelta ieliņa ; Rātsnama pulkstenis    ; Kārļa tilts  ; Stahovā  ; Pie kausa ; Čehu stikls ; MAIJA LEJAS-KRŪMIŅA Dzejoļi ; Slovākijā, Slovākijā ; Kalnu magones ; Vīrs no Slovākijas kalniem Lietus pār Prāgu  Visu nakti sauca kaijas   ; Cehoslovakijai ; REGINA EZERA Romāns Zem pavasara debesīm    ; IMANTS LASMANIS Dzejoļi ; Kā vēl nekad man dārga dzimtene ; Ar tevi un bez tevis    , ; Spoks no vergu laikiem   ; IEVA POGA Pasakas ; ERNA VOLClTE Dzejoļi ; LIDIJA SMILGA Dzejoli ; Vecā priede ; Vakars pie Aiviekstes  Pavasaris ; AUSMA PORMALE Dzejoļi ; Vaidava ; Maniem zēniem    ; Tev  ; Satikšanās ar pavasari  Pilngadības svētku ritā  ; AINA MIGLA Dzejoļi ; VITAUTS ĻŪDĒNS Dzejoļi ; Piliens ; Nemiers ; Putnu bērni  Sniegi kūst  ; Antracīts ; Ekskavatori ; Agrā sēja ; Pavasara pasaka  Slaista laime ; ARVĪDS PLAUDIS Dzejoli ; Cilvēce — kuģis  ; Zinātnes pils  ; Vilnim ; Vislielākais gods  ; Apvainotais ; Fragments kādā biogrāfijā  Kādam lektoram  Bēres  ; Apse  ; Saules stars ; ARNOLDS REIMANIS ; Soneti mīlestībai    ; VIJA SALNA Dzejoļu cikls ; Klintājos, sniegājos, ledājos  JANA MOORA Dzejoju cikls ; Par jūru un kādām acīm    ; ALBERTS LOCMELIS Dzejoli bērniem ; Trakulis ; Pa mežu iet mazs sēņotājs   ; Vārds ; Saruna  ; Negaiss istabā ; ALISE EKA Stāsts  Divi portreti ; PETERIS BREIKŠS Dzejolis ; Četri vīri ; ZIEDONIS PURVS Sadzīves dziesmas ; Mūžs  ; IVARS ŪDRIS Dzejoļi ; Ziema jau otrā pusē     ; Negaidītais mats ; Zilajā svētdienā  ; Nemiera alkās ; Pirmais  ; Saki, sirds! ; Zem rudens debesīm     ; Rudenīgā birzī ; Kristalzieds ; Vakara noskaņa ; JĀNIS BREICIS Dzejoļi ; Liesmas pār atmatām     ; Tā diena gaiša bij ; Tavas rokas ; Mana ikdiena ; Jūlijā ; LUDMILA AZAROVA Dzejoļi (Atdzejojusi Ārija Elksne) ; Vecais tilts ; Rudens miglas       ; Siena pļauja ; Aprīļa sniegs ; Artilērijas diena ; Asfalts ; Rīga  ; Ledlauzis guļ ; Biedrs  ; VALTERS ZĀLĪTIS Miniatūru cikls. Pavasara ceļos ; JURIS LASMANIS Luga Pērles sirds 

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Māris Čaklais. Lapas balss

Dzeja:  I ; Sākums ; Dzeguzes balss ; Diļļu diena ; Tas kaķēns… ; Sens notikums ; Lauvmutīte ; Vasaras cepure ; Viršu laiks ; Ķeizarkroņi ; …varbūt nodoms? bet varbūt jau… ; Sienāzi, sienāzi, nospēlē ; Pēdējais zaķēns ; Lapkritis ; Rudeņa rītā puķe nomira… ; Dārzs ziemā ; II ; Raspodiņi, spogulīši ; Jāņa Sarkanābola piemiņai ; Kā saule riet un mēness riet… ; Reiz ; Vecenīte ar ģitāru ; cilvēks norietēja aiz mežiem ; Rekviēms. Poēmas fragments ; Kā bērni guļ ; Priecīga elēģija Elītim ; Āboli krīt, ābele skatās ; Cik labi, ka ir logi… ; Ādams ; III ; Zivju valoda ; Meža notikums ; Joks ; Marts kantorī ; Ierēdnis pļavā ; Un kuģis iet, un upe saputo ; Naivs uzaicinājums ; piedodiet baložiem ; Aizaugošais ezers ; Dziesma par Vecāķiem ; IV ; No “Vecrīgas grafikām” ;     Ko svari pa nakti dara ;     Vīnu kunga romance ;     Līkās ielas pārdēvēšana ; V ; Kuldīgai ; Uz zemeslodes zem saules… ; Kaugurieši ; Izkapts ābelē ; 47. gada Kurzemes balāde ; Raiņa motīvs ; Ērkšķogu vīns ; Tautas acis ; VI ; Romas motīvi ;     1. Vakars. Lielpilsētas pagalms ;     2. Ēnas veselas ;     3. Hamlets — 68 ; Tai tālajā Parīzē ;  VII  ; Uzdāvini man ; Putenī ; atvadīšanās no lauku krāsniņas ; Lapsas sirds ; Kamēr tu biji projām ; Zagļu stundā kad zagļi guļ ; VIII ; Aicinājums ; Ūdens, ko piedzeram klāt ; Tradicionāls dzejolis ; Par zemes dziesmu ; Eduardam Veidenbaumam ; Šūpojos šūpolēs sarautās šūpolēs ; Dienišķā maize ; Pie savām liestēm ; Vecais Minhauzens ; Viens vakars Brīvdabas muzejā. Anno 1964. ; Tas brīdis ; Taureņu kapsēta ; Šīsvasaras pēdējā peldēšanās

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Ārija Elksne. Uz Tavu veselību, Zeme!

Dzejoļu krājums: Bagāti ļaudis     ; Svētums  ; Mūsu vīrieši ; Vecrīgas ielas     ; Augšanas spēks    ; Aizkraukles purenes   ; Daugavmalas rudzi   ; Darba virsotnes    ; Jaunībai vajag prieku  ; Uz sliekšņa ; Ceļi ; Laikrakstu smarša   ; Kaķīšu purvā     ; Aplaupītā jaunība    ; Rudenī ; Gravitācija ; Vecā gada vakarā   ; Ābeles sirds ; Baldriāns ; Vālodzes balss     ; Odi ; Rājiens ; Zemes starojums    ; Darbā ; Visu mūžu  ; Govis  ; Pīpene nevēlas novīst     ; Zeme ; Vētrās ; Velnu meistars Šmulāns    ; Madara ; Vīgriežu elpa  ; Draugs kopš tu aizbraucis esi  ; Zenītā ; Važas  ; Lapas  ; Septembra vētras ; Svētku vakarā ; Virs arēnas ; Tumsa ; Saulstaros maksāta alga   ; Spuldze kura dienā deg   ; Sāk ceļu vilciens ; Uz tava pleca ; Zem vienas saules  ; Kad negaiss tumst  ; Kaut es varētu ; Pie mežrožu vīna ; Vēl tuvāk ; Uzvalks ; Grūti pat ticēt ; Vasaras vidū ; Spītība ; Sīkstums ; Ezers  ; Uz vienu pusi ; Nākamajā gadā ; Atmiņas dzerot  ; Padunas krāču dārdi     ; Es tevī jūtu taigu  ; Par vēlu ; Neizsmeļamā aka ; Sveiciens visjaunākajai pilsētai ; Labi vārdi  ; Galvenā iela ; Kad kājas vairs neklausīs mani ; Pirmais cilvēks  ; Cerību meži ; Es ēdu maizē pārvērtušos sauli ; Kā tu man apnīksti reizēm    ; Pasaule mainīsies ļoti      ; Dienišķā maize ; Uz tavu veselību, zeme!

  • Kad mēs bagātu dzīvi minam,
    Netiek rēķināts zelta daudzums.
  • Jo mūsu ļaudīm, kā zināms,
    Laime neslēpjas naudas kaudzēs.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Pāvils Rozītis. Dzīvība

Dzejoļu izlase: No krājuma «ZĪĻU ROTA» ; (1917) ; Trioleta ; Zīļu rota ; No dzidriem kalnu avotiem ; Pasakas ; Jāņu nakts ; Ērglis būrī ; Degoša zeme ; Tālus ceļus izstaigāju ; Atskries lietus vēji ; Dienvidos pie jūras ; Dienu smagums ; Rīti atver ; Pazemība ; Mandeļziedi ; No krājuma «Z0BENS UN LILIJA» (1912 — 1919) ; Dailei ; Satikšanās ; Tepiķis ; Es un ziedoša nakts ; No cikla «KAUKĀZIETES»; ; Armēniete ; Tatāriete ; Pie Kuras ; Antonijai ; Domas ; Plašo Milzīqumu! ; Es atsakos ; Cilvēks ; Miers vai nemiers ; Pār bezdibeni ; Plītnīcā ; Klusā vijolniece ; Es dzirdu ; Baudītājs ; Svētumu smējējs ; ir dzīve tomēr tā ; Radio ; No krājuma «SKANOSAIS LAIKS» ; (1914-1918) ; Bez dzimtenes ; Sāpju māsas ; Nelaiks ; Vidzeme ; Rudens vakarā ; Jauna cilvēce ; Skanošais laiks ; Bads ; Streiks ; Mītiņš ; Ieslodzītais imperators ; Neaizmirsti! ; Šīs dienas ; No krājuma «MANS KORĀNS» ; (1920-1923) ; Vīna dārznieks ; Dzintars ; Zvejniece ; Uz verandas ; Izcirtumā ; Peldētāja ; Vasaras mistērija ; Mājup ; Dzirnavas klajumā ; Telegrammas ; Viens kuģis ; No krājuma «PIE AKAS» ; (1924 — 1927) ; Pie akas ; Kā jūra ; Soļi ; Vectēvs ; Tiec pats ; Pelni vāzē ; Ķekava ; Vēlējums ; Pļāvēji diendusā ; Lauku baznīcā ; Dziesmas Grūzijai ;  ; Sāpes dziesmā ; Sicīlijas pīpe ; Tumsā spīd ; Sacelsies vēji ; Pie dīķa ; Kādēļ? ; Es pētu ; Tikai vienreiz ; Dokā ; Jaunie dzejnieki ; Venēcija ; Skūpstu aka Pompejā ; Aizskrejošā bezdelīga ; Serenāde ; Zelta cauna ; Uguns ceļi ; No krājuma «SARUNAS» ; (1927 — 1936) ; Vēlējums ; Divi putni ; Dzīves šahs ; Melna varavīksne ; Es sirdi izrāvu ; Dzintara sirds ; Es sajutos ; Zvejnieku kapi ; Vai tiešām? ; Caurie Vērmanes dārzā ; Gauja ; Annas ; Nekad

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Alberts Bels. Cilvēki laivās

Romāni: Cilvēki laivās ; Sitiens ar teļādu ; Bezmiegs

Grāmatā apkopoti trīs romāni. Publicējot līdzās «Sitienu ar teļādu» un «Bezmiegu», autora nolūks nav bijis pretstatīt centrālos tēlus, drīzāk gan parādīt pasaules ainas dažādību gan pilsētas, gan lauku vidē. Rakstnieks uzdod nopietnus jautājumus, bet nesniedz pamācošas atbildes. Darbības laiks — 60. gadu sākums. Romāna «Cilvēki laivās» darbība risinās Kuršu kāpās pagājušā gadsimta vidū. Galvenā ideja — lielu grūtību priekšā cilvēkiem jāaizmirst savstarpējās ķildas un interešu pretišķības, tikai kopīgiem spēkiem var saglabāt dzīvību un pavardu.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Zorijs Balajans. Sarkanā Jaranga

Stāsti:  Neparastā Kamčatka . Kojanto ; Vilka dzīve ;  Sarkanā Jaranga ;  Tuvcīņa ; Drauga māte ; Šamaņa meita ; Eļho ; Viesuļvētra ;  Litkes jūras šaurums .

Interesanti un aizraujoši stāstiņi par dzīvi Ziemeļos. Šamaņa meita Ekima slēpj piedzimušo meitiņu vilka midzenī… Mednieks, kuram uzbrucis lācis klaiņotājs, mirstot uztic draugam sievu un divus bērnus… Kajurs, kas ved uz tālu ciematu maisu ar naudu — simt cilvēku mēnešalgu —, tundrā satiek īstu kriminālnoziedznieku, turklāt abi nokļūst vispirms mežonīgā sniegputenī, pēc tam vilku ielenkumā … Liesma» 1985

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Otomārs Rikmanis. Kuģi neiet pēc noteiktā kursa

Kuģa puikas stāsti. Stāstu cikls turpina autora iepriekšējā grāmatā «Nedarbiem neiznāk laika» (1980) aizsāktos kuģa puikas piedzīvojumus — šoreiz vācu fašistiskās okupācijas laikā. Neraugoties uz drūmā laika bīstamajiem apstākļiem, galvenais varonis kopā ar draugiem ne tikai pasīvi vēro hitleriešu neģēlīgos darbus, bet arī, brīžiem pārdroši riskējot, iesaistās kopējā cīņā pret okupantiem. Rīga «Liesma» 1983

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Ernests Arnis. Tauriņu kauja

Romāns. Populārā 20., 30. gadu žurnālista un literāta Ernesta Arņa romāns divās grāmatās (1933) ieved politiķu un komersantu aprindās, atklāj viņu dzīves aizkulises. Romāns saista ar trāpīgiem saldās dzīves tīkotāju jauniešu raksturiem, raisot pārdomas par ideālu un dzīves pozīcijas izvēli jaunībā.

indexarhīvs  /   yandex  /  mega