Arkādijs Pētera d. Gaidars. Izlase

Karstais akmens. Tulk. E. Grīnberga ; Čuks un Geks. Tulk. M. Paula ; Bundzinieka liktenis. Tulk. E. Bumbiere ; Kara noslēpums. Tulk. C. Palkavniece ; Timurs un viņa komanda. Tulk. A. Skalberga ; Frontes piezīmes: Tver ieroci, komjauniešu cilts! Tulk. E. Grinberga ; Karš un bērni. Tulk. E. Grinberga ; Tilts. Tulk. B. Brikšķe ; Pie pārceltuves. Tulk. E. Grinberga ; Priekšējās līnijās. Tulk. B. Brikšķe ; Raķetes un granātas. Tulk. B. Brikšķe

Grāmatā ievietoti ievērojamā krievu padomju rakstnieka Arkādija Gaidara stāsti «Kara noslēpums», «Čuks un Geks», «Timurs un viņa komanda» un citi, kā arī rakstnieka frontes piezīmes. Krājumu papildina apraksts par rakstnieka varonīgo dzīvi un daiļradi. Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Mihails Saltikovs Ščedrins. Golovļovu kungi

golovlovu-kungisaltikovs-scedrins

Izcilā krievu rakstnieka M. Saltikova-Sčedrina (1826 — 1880) romāns «Golovļovu kungi» ir viena no augstākajām krievu reā­lisma virsotnēm. Attēlojot Golovļovu ģimeni, rakstnieks rāda muiž­niecības sabrukumu, tās garīgo un morālo pagrimumu. Ģimenes hronikas «varonis» ir Jūdāsiņš Golovļovs — plēsoņa, tukšgrabis, melis, kas aiz liekulīgu vārdu aizsega slēpj saltu un nežēlīgu sirdi, nejūt žēluma pat pret saviem tuviniekiem.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Konstantīns Ušinskis. Pedagoģisko rakstu izlase

k-usinskis

Izlasē ievietoti ievērojamā krievu pedagoga K. Ušinska svarīgākie darbi par audzināšanas un mācīšanas jautājumiem. Tajos aplūkotas pamat izglītības, satura un metodikas problēmas, audzināšanas teorijas jautājumi, skolotajā personības loma mācīšanas darbā. Izlase domāta skolotājiem, tautas izglītības darbiniekiem, pedagoģisko mācību iestāžu studentiem.

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Antons Makarenko. Grāmata vecākiem

gramata-vecakiema-makarenko

Jautājumi par audzināšanu ģimenē pieder pie visgrūtākajiem un vismazāk noskaidrotajiem pedagoģijas jautājumiem. Parasti jaunie vecāki ķeras pie bērna audzināšanas sarežģītā un atbil­dīgā uzdevuma paši uz savu atbildību un risku, bieži vien aiz­gūstot vajadzīgo pieredzi no tēvu un vectēvu tradīciju arsenāla.

Atsevišķos gadījumos, rodoties kaut kādām grūtībām, šādi vecāki griežas pie citiem un saņem ne vienmēr pamatotus, bet dažreiz pat kaitīgus padomus.

Tas apstāklis, ka vecāki nav sagatavoti audzināšanas dar­bam, ka viņi nespēj izprast bērna psichiskās attīstības sarežģīto procesu, bet dažreiz arī tas, ka viņiem trūkst atbildības sajūtas sabiedrības priekšā, — ir par cēloni audzināšanas kļūdām, ne­veiksmēm un pat katastrofām.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Pedagoģijas zinātņu kandidats A. I. Šņirmanis. Padomju ģimenes uzdevumi kolektīvisma audzināšanā

“Viens no svarīgākajiem audzināšanas uzdevumiem ir dažkārt vēl vērojamo buržuāziskā individuālisma palieku pārvarēšana. Katram padomju cilvēkam jau no mazām dienām jāapzinās, ka viņš ir vienota kolektiva loceklis. Dzīve kolektivā, aktiva līdzdalība cilvēku kopīgajā rado­šajā darbībā ir viens no cilvēka daudzpusīgas attīstības svarīgākajiem priekšnoteikumiem.” A. I. Šņirmanis

fb2    indexarhīvs / yandex / mega

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Pjotrs Kotovs. Bornholmas trīsstūris

bornholmas-trissturisp-kotovs

(Мимо острова Буяна)

Pjotra Kotova vēsturiskais romāns stāsta par maz zināmām epizodēm Otrā pasaules kara beigās.

Dānijas salā Bornholmā norisinās dramatiski notikumi un tajos lemts iesaistīties arī romāna varoņiem, kuri tur nonākuši jau pēc 1945. gada maija, kad saskaņā ar padomju virspavēlniecības lēmumu Bornholmā tiek izvie­totas Sarkanās armijas daļas. Krievu kareivjiem karš svešā zemē turpinās arī pēc tā oficiālā noslēguma.

Taču galvenais šai romānā ir ieskats krievu tautas traģiskajā liktenī 20. gadsimta pirmajā pusē. “Humānākā valsts pasaulē” bez žēlastī­bas salauž un samīda visu vēstījuma varoņu — gan vienkāršu zem­nieku, gan dzimtmuižnieku — dzīvi.

Bornholmas sala, kuru autors pamatoti uzskata par Puškina pasakā apdziedāto teiksmaino Bujanu, svešā, neparastā vidē nonākušajiem krievu cilvēkiem kļūst par daudzu cilvēcisku patiesību atklāsmes un izpratnes vietu.

Mākslinieciskajā tēlojumā autors organiski ievij reālus vēsturiskus notikumus un aprakstītajam laikmetam būtiskus faktus. Skarbajā vēstījumā smeldzīgi iekrāsojas arī liriski toņi…

Romāna pirmizdevums Krievijā iznācis ar nosaukumu “Gar Bujana salu”, bet 2011. gadā to varēja iepazīt arī Dānijas lasītāji — adaptētā veidā ar nosaukumu “Sala un valsts” tas izdots pazīstamā dāņu vēsturnieka un rakstnieka profesora Benta Jensena tulkojumā.

Gatavojot darbu izdošanai Latvijā, autors tajā ieviesis nozīmīgus pārveidojumus, vēršot to dinamiskāku un koncentrētāku. Romāns ieguvis arī jaunu nosaukumu — “Bornholmas trīsstūris”.jumava 2015

indexarhīvs / yandex / mega