Aleksejs Dorohovs. Par to, kā nav

PartokanavADorohovsfb2

Reliģijas kritika. Alekseja Dorohova grāmata «Par to, kā nav» domāta galvenokārt tiem, kam pagaidām vēl ir tikai 14 gadu. Par ko tad šī grāmata stāsta? Par to, kā nav, bet kam daži vēl tic. Tu droši vien jau zini, kā izcēlusies dzīvība uz Zemes, tev nav šaubu, ka nevis cilvēku izdomātais dievs, bet gan cilvēks pats rada savu laimi uz zemes. Tomēr diemžēl ir vēl tādi bērni, kuri vecu, neizglītotu cilvēku ietekmē iet baznīcā, tic dievam, dažādām zīmēm un brīnumiem. Varbūt tādi ir arī starp taviem draugiem. Mēs ļoti vēlamies, lai šī grāmata palīdzētu tev sarunāties ar ticīgajiem — gan bērniem, gan pieaugušajiem, atklāt viņiem, cik nejēdzīgi ticēt māņiem un zīmēm, cik melīgi ir priesteru un sektantu sprediķi. Varbūt, izlasījis šo grāmatu, tu gribēsi kļūt par ateistu pulciņa organizētāju savā skolā un jūsu pulciņš strādās tā, ka neviens zēns un neviena meitene neiekļūs baznīcas vai sektas tīklos.

indexarhīvs   yandex     mega

Pjotrs Gurevičs. Vai misticisma atdzimšana?

VaimisticiasmaatdzimshanaPGurevicsfb2

Reliģijas kritika. Kritiski apcerējumi. Grāmatā analizētas dažādas mistiskas parādības — cilvēka eksistence pēc ķermeņa nāves, «lidojošie šķīvīši», sakari ar mirušo gariem u. c. Autors kritizē mūsdienu misticismu un dažādos okultisma virzienus Rietumos kā buržuāziskās pasaules krīzes produktus. Saistoši uzrakstītā grāmata domāta masu lasītājam.

indexarhīvs     yandex     mega

Boļeslavs Zvejsalnieks. Zaudētie gadi

zaudetie-gadi

Reliģijas kritika. Viena lieta bija manas 9. klases laikā, kad Zvejsalnieka grāmatiņa gāja kā padomju propagandas sastāvdaļa. Toreiz es to neizlasīju, kaut gan man tā bija obligāti jāizlasa. Bet tagad ir otrādi: tagad visur rīb un skan reliģiskā propaganda – un nesastop praktiski nekādu pretdarbību no (tā sauktajiem) Latvijas «zinātniekiem». Bet propaganda man nepatīk tagad tāpat kā jaunībā, un rada vēlēšanos darboties tai pretī. Tā ka es tagad ievietoju Zvejsalnieka grāmatiņu Internetā faktiski to pašu iemeslu dēļ, kādēļ, būdams skolnieks, viņu neizlasīju.

indexarhīvs    yandex     mega

Barbara Marcinjaka. Visuma valdnieki

VisumavaldniekiTKvitkofb2

Reliģijas kritika. Tajā mēs lasām īsumā – sekojoši . Pirms simtiem tūkstošiem gadu bija grupa dievu iekarotāju, kuri iekaroja Zemi un izmainīja pamatiedzīvotāju gēnus, ģenētiku, tā tika ierobežota tikai 2 DNS virteņu (no 12) līmenī, atstājot tikai izdzīvošanai nepieciešamos gēnus, kā arī Zeme tika iekļauta mākslīgi izveidotā apvalkā, kurš nelaiž cauri Gaismas vibrācijas, lai uz Zemes var valdīt Tumsa. Šie radošie dievi pārņēma varu, un izveidoja to tā, ka viņi saņem sev barību no cilvēku ciešanām, tātad viņu mērķis ir visiem spēkiem vairot ciešanas, nelaimes, karus, haosu, postu, lai nemitīgi būtu garantēta „ēdmaņa”  viņu barības ķēdei.  Tālāk – variet paši šo grāmatu izlasīt – uzrakstīsiem tikai 1 svarīgu jautājumu no tās par mūsu tēmu. Jēzus Kristus krustā sišanas aina – bija mākslīgs hologrāfisks iestarpinājums, tas tika nospēlēts, lai cilvēkiem iedvestu bailes un naidu

indexarhīvs    yandex     mega

Varu piebilst, ka krievu fantastisko stāstu autors Boriss Kozlovs par līdzīgu tēmu uzrakstījis aizraujošu fantastisku pentaloģiju ar nosaukumu Dieva ceļš: Борис Козлов (Белозеров) Путь Бога

Marks Tvens. Vēstules no Zemes

vestulesnozemesmtvens

Reliģijas kritika. VĒSTULES NO ZEMES ; Sātana vēstule  ; Otrā vēstule   ; Trešā vēstule .  ; Ceturtā vēstule  ; Piektā vēstule.  ; Sestā vēstule .  ; Septītā vēstule  ; Astotā vēstule.  ; Devītā vēstule.  ; Desmitā vēstule.  ; Vienpadsmitā vēstule  ; ĀDAMA DZIMTAS ARHĪVS ; Ādama dienasgrāmata (fragmenti).  ; Ievas dienasgrāmata (tulkojums no oriģināla)  ; No Ādama dienagrāmatas (fragments)  ; Pēc grēkā krišanas  ; Pēc četrdesmit gadiem  ; Pie Ievas kapa  ; Izvilkums no Ievas autobiogrāfijas   ; Izvilkumi no Ievas dienasgrāmatas, kas ietilpināti viņas autobiogrāfijā  ; Lappuse no Ievas autobiogrāfijas, . gads kopš pasaules radīšanas  ; Metuzāla dienasgrāmata  ; Pirmais fragments.  ; Otrais fragments.  ; Izvilkums no «Radikāļa» . gada janvara numura  ; Pasaule . gadā kopš tās radīšanas.  ; Fragments no kādas augstdzimušas dāmas — trešā auguma mā­sīcas dienasgrāmatas.  ; Fragments no Trakā Filozofa Redžinalda Selkirka sarunas ar ; Viņas Majestāti, Cilvēces Vadoņa vietas izpildītāju . . . .  ; Izvilkums no lekcijas.  ; Fragments no Trakā Filozofa dienasgrāmatas  ; Fragments no dienasgrāmatas  ; Divi fragmenti no aizliegtas grāmatas ar virsrakstu «Skatiens ; vēsturē» jeb «Vēsturisks apskats»  ; Fragments no Sēma dienasgrāmatas . gadā kopš pasaules radī­šanas   ; RELIĢISKI SPREDIĶI UN LŪGSANAS ; Zemākais dzīvnieks  ; Dzīvnieku tiesā  ; Dievišķais saprāts  ; Franči un komanči.  ; Vēstule no debesīm.  ; Kara lūgšana   ; Sis tas par nožēlu  ; (Lūgšana par piparkūku)  ; Zinātkārā Besija.  ; (Misters Rokfellers un bībele).  ;RELIĢIJA KRITISKA SAPRĀTA GAISMĀ ; Vai pasaule radīta cilvēka dēļ?  ; Oficiāls ziņojums ILZI.  ; Kristīgā zinātne  ; Pirmā nodaļa  ; Otrā nodaļa  ; Treša nodaļa  ; Ceturtā nodaļa.  ; Saruna ar gariem  ; Kapteiņa stāsts  ; Kapteiņa Stormfīlda ceļojums uz paradīzi (fragmenti)  ; Mormoņi (no grāmatas «Bez ceļasomām»)  ; XV      nodaļa.  ; XVI      nodaļa  ; Triju aculiecinieku liecība  ; Kā arīdzan astoņu aculiecinieku liecības  ; A.   īss apcerējums par mormoņu vēsturi.  ; B.     Slaktiņš Kalnu Pļavā  ; No «Piezīmju burtnīcām» (.—. Vācija. Itālija. Anglija. Francija.)   ; (Par ticību un dievu)   ; » ; BĪBELES PAMĀCĪBAS UN RELIĢISKA TAKTIKA ; Personiskas atmiņas par Zannu d’Arku (fragmenti).  ; XIV nodaļa. Zanna cīnās pret «Divpadsmit nepatiesiem apvainoju­miem»   ; XVII     nodaļa. Bezdibeņa malā redzam Zannu visā viņas diženuma  ; XVIII      nodaļa. Notiesāta, taču nesalauzta  ; Bībeles pamācības un reliģiskā taktika  ; Savienotās Linča Valstis  ; Par smakām.  ; Svarīga sarakste  ; Sarakstīšanās ar neaicinātiem viesiem.  ; SĀTANS AIZLIEK LABU VARDU ; No «Autobiogrāfijas»  ; Sātans aizliek labu vārdu  ; Darījums ar Sātanu  ; Noslēpumainais svešinieks (fragmenti)

indexarhīvs     yandex      mega

Jaroslavs Hašeks. Cīņa par dvēselēm

cinapardveselem

Reliģijas kritika. Ateistiskas satīras un humoreskas: Pārsteidzošais svētā Everharda brīnums ; Kā velni izlaupīja svētā Tomasa klosteri ; Dzīvības akmens ; Kā Jong Sengs kļuva par kristīgo ; Katastrofa raktuvēs ; Kā mans draugs Klucka gleznoja svēto Apolēnu ; Beckovas klosterī ; Notikums Cagankurenā ; Dzīvnieki un brīnumi ; Ciņa par dvēselēm ; Patera Jordana pīpe ; Arestanta Šeibas dumpis ; Pans Gloacs, tautas tiesību aizstāvis ; Kņazienes lentenis ; Žēlsirdīgie zamarieši ; Piemiņas svece ; Meža vīns, zemeņu vīns ; Dieva godība ; Sādžā pie Rabas upes ; Kā mēs ar ticības mācības skolotāju gribējām kristīt nēģerēnus ; Ziemsvētku vakars patversmē ; Pirms pārbaudījuma ; Pirmklasnieks Kadraba un viņa pirmais kontroldarbs  ; Grēksūdzes noslēpums ; Ticības mācības stundā ; Zīmīgais sapnis ; Zatoras kanonija ; Halute ; Pamācība  ; Idile peklē ; Kā Juraida kļuva par ateistu ; Patera Ondržeja grēks ; Morālisks stāsts ; Debesu pasaka ; Nelokāmais katolis Saflera tēvs vēlēšanu dienā  ; Par svēto Hildulfu ; Sātana nāve ; Peklē ; Svētā Juro gals ; Dzīvnieki un svētie ; Pops un mulla ; Mēļais pērkons ; Nabagmājas idile ; Jāblečnas ciema bullis ; Gavēnis labošanas namā ; Alkas ; Kāda popa traģēdija ; Jēzus Kristus pulka popa Maļutas dienasgrāmata . ; Krusta gājiens ; Par misionāriem ; Svētā Ildefonsas Martina ausis ; Jaroslava Hašeka dvēsele stāsta, kā viņa nomirusi

indexarhīvs    yandex     mega