Vilkijs Kolinss. Mēness akmens

MenessakmensVKolinssfb2

Romāns sarakstīts 1866. gadā, tajā stāstīts par  neparastiem piedzīvojumiem ar Mēness akmeni, kas veic galvu reibinošu ceļu no budistu tempļa līdz Anglijas bankai un beigu beigās atkal atgriežas Mēness dieva svētnīcā, stāstījuma gaitā iziet bezgala daudzas sarežģītas peripetijas, saistās ar neparastiem notikumiem un pārsteidzošiem starpgadījumiem.

lejuplādēt-1
lejuplādēt-2

http://yadi.sk/d/zAM54hN1LYYhB

Vilkijs Kolinss. Sieviete baltā

SievietebaltaVKolinssfb2

Gan romāna uzbūvē, gan ari apstākļi, kādām savu varoņu rakstura īpašībām rakstnieks pievērš vislielāko uzmanību, izpaužas nekonsekvence. Viņš zina, ka sabiedrība ir netaisnīga, taču negrib par to daudz runāt. Citādi nāktos meklēt līdzekļus, kā novērst šo netaisnību. Kolinss aprobežojas ar to, ka dara savus varoņus laimīgus.  Turklāt, lai realizētu šo visai pieticīgo uzdevumu, Kolinsam vajadzēja izmantot ne mazumu veiklu paņēmienu. Nīkulīgu eksistenci Londonas pažobeļu šaurajās istabelēs, trūcīgu iztiku no Hārtraita nožēlojamās algas — šādu likteni dzīve gatavoja Kolinsa varoņiem. Rakstnieks izrādījās labāks par likteni. Viņš iznīcināja visus, kas traucēja viņa varoņiem gūt laimi, un padarīja šos varoņus par tās pašas muižas pilntiesīgiem ipašniekiem, kurā bija dzimusi Loras Fērlijas un Voltera Hārtraita mīlestība. Tiesa, lai to sasniegtu, vajadzēja notikt daudzām neparedzētām nejaušībām — tēvocis nomira tieši tad, kad vairs nebija nekādu izredžu atgūt zaudēto mantu, un grāfs Fosko, baidīdamies savu kādreizējo biedru atriebības, atzina savu vainu un aizbēga no Londonas. Bet ko gan citu lai, autors būtu darījis? Varoņu rīcība šajā romānā mūs lielākoties nepārliecina, daudzi personāži mūs neaizrauj; mēs nevaram neatzīt, ka atsevišķas ainas tajā ir ļoti melodramatiskas.

lejuplādēt-1
lejuplādēt-2

http://yadi.sk/d/-qg3VWq0LYaLY