Krievu brīnumu pasakas – Brīnumjaukā daiļava (11.)

11KrievubriinumupasakasBriinumjaukaadailjavafb2

Brīnumzeme. Sastādījusi Anna Sakse.   Divi Ivani ; Dūkanbēris ; Kuzma stāvus bagātais ; Vara, sudraba un zelta valsts ; Marko bagātais un vasilijs grūtdienis ; Vasilisa visdaiļā ; Lidojošais kuģis ; Carameita varde ; Sudraba šķīvītis un ienācies ābolītis ; Baltā pīlīte ; Divas māsas ; Riti-riti-zirnītis ; Jūras valdnieks un Jeļena visgudrā ; Varapiere ; Lāčķepa, Ūsainis, Kalngžzis un Ozolvīrs ; Marja Morevna ; Ivans caradēls un pelēkais vilks ; Zirdziņš kuprainītis ; Finists — gaišais vanags ; Marja zeltmate — daiļā Garpīne un drosulis Vaņuška ; Līdz ceļiem kājas zeltotas ; Septiņi simeoni — septiņi strādnieciņi;  Brīnumjaukā Daiļava

indexarhīvs      yandex     mega

Ziemeļu tautu pasakas – Dzērves spalva (13.)

13ZiemeljutautupasakasDzeervesspalvafb2

Brīnumzeme. Sastādījusi Ausma Sprīvule. Vai tā bija vai nebija. Sāmu pasaka ; Zilā krellīte. Eskimosu pasaka ; Sniedzes mātes dziesmiņa. Eskimosu pasaka . Kā divpadsmit brāļi uz Sortavalu brauca Vepsi pasaka . Dziesminieks Kunačži. Dolganu pasaka . Garais miegs. Ketu pasaka ; Mednieks Sergevans. Sāmu pasaka ; Dzērves spalva. Jakutu pasaka ; Kā Imihiti vizinājās ar ragaviņām. Hantu pasaki ; Zemes osa. Dolganu pasaka ; Gribu klejot — negribu klejot, čukču pasaka ; Ilasingeta vecmāmiņa. Hantu pasaka ; Teiksma par stiprinieku Viščotiru. Mansu pasaka ; Deguns no bērza tāss. Mansu pasaka .; Kurai jāairē? Evenku pasaka ; Dzīvības ūdens. Tofalaru pasaka ; Ka Vilka uz jūru brauca. Ņencu pasaka ; Zeltainās čūskas dāvanas. Evenku pasaka ; Kura mājoklis labāks? čukču pasaka ; Uguns Māte. Seļkupu pasaka ; Gudrā pūce. Mansu pasaka ; Skaistā Džiadankanfudži. Nanajiešu pasaka  ; Vecais un jaunais. Evenku pasaka ;Pelīte. Ņencu pasaka  ; Baltā jaranga. čukču pasaka ; Izmanīgākais mednieks piekrastē. Oroču pasaka ; Divi brāļi. Encu pasaka ; Teiksma par veco šamani, viņa trim dēliem un par izrakstīto seju valdnieku Cinčiru.Nganasanu pasaka ; Attapīgais Nardaliko un viņa suns Jandako. Ņencu pasaka ; Līgavas no koka. Itelmeņu pasaka ; Svešā urasa. Jukagiru pasaka ;Tīģeris pie durvīm. Negidāliešu pasaka ; Cilvēkēdāji ninviti. Korjaku pasaka ; Drošsirdīgais mednieks. Korjaku pasaka ; Dzelzs Sungu. Udehejiešu pasaka ; Aļņa brēciens. Nanajiešu pasaka ; Kuikinjaku no kraukļu dzimtas. Korjaku pasaka ; Brīvā Kalnu meita. Nivhu pasaka ; Puns pierē. Evenku pasaka ; Puika meitenes drēbēs. Aleutu pasaka ; Slavenais stiprinieks ar garo vārdu un ļaunā Negeitugute. Jakutu pasaka

indexarhīvs     yandex    mega

Kazahu tautas pasakas – Teiksmainais dārzs (15.)

15KazahutautaspasakasTeiksmainaisdaarzsfb2

Brīnumzeme. Sastādījis Jevgēnijs Maļuga. Teiksmainais dārzs ; Brīnum daiļā Aislu ; Hans Suleimens un putns Baigizs ; Nopirktais sapnis ; Skaistule Miržana un zemūdens valstības valdnieks ; Kadira laime ; Zirenšē un Karašaša ; Hana Zanibeka zirgs ; Kalējs un viņa uzticīgā sieva ; Ermotīgais vārds ; Apkārtstaiguļi brāļi ; Malkas cirtēja meita ; Nuržana dēli ; Adaks (Sens nostāsts) ; Četrdesmit blēņu stāsti ; Divi blēži ; Drošsirdīgais ēzelis ; Trīs draugi ; Ēzelis — dziedātājs ; Kāpēc bezdelīgai iešķelta aste;BEZBĀRDAINĀ JOKDARA ALDARA KOSĒ JAUTRIE NEDARBI ; Kā Aldars Kosē uzsāka savas gaitas ; Kā Aldars Kosē džinu aizdzina ; Kā Aldars Kosē pašu šaitanu pārspēja viltībā  ; Kā Aldars Kosē kalpus cienāja ; Kā bajs nodibināja pazīšanos ar Aldaru Kosē . Kā Aldars Kosē skopo mullu pārmācīja ; Kā Aldars Kosē atraitnei izlīdzēja ; Kā Aldars Kosē pie sīkstuļa Sigaibaja ciemojās ; Kā Aldars Kosē pārdeva bajam mācītu zaķi ; Kā Aldars Kosē baju izārstēja ; Kā Aldars Kosē nabadzīgu džigitu apprecināja ; Kā Aldars Kosē novalkātu čapanu pret lapsas ; kažoku samainīja ; Kā Aldars Kosē trīs milžus pieveica ; Kā Aldars Kosē iemācīja baju ēzejus audzēt ; Kā Aldars Kosē diviem bajiem — medniekiem laiku kavēja ; Kāpēc Aldars Kosē bez bārdas palika ; Kā Aldars Kosē pie tiesneša pēc padoma gāja ; Kā Aldars Kosē dauzoņu savaldīja ; Kā Aldars Kosē no mullas dziesmas paglāba ; Kā Aldars Kosē augstprāti lika kaunā ; Kā Aldars Kosē nokļuva pie Alašahana par sulaini ; Kā Aldars Kosē Alašahanu uzveica spēlē ; Kā Aldars Kosē no nāves paglābās ; Kā Aldars Kosē no vajātājiem aizmuka

indexarhīvs     yandex     mega

Baltkrievu tautas pasakas – Aijs un zelta tabakdoze (16.)

16BaltkrievutautaspasakasAijsunzeltatabakdozefb2

Brīnumzeme. Sastādījis Jūlijs Vanags. Pasakas par dzīvniekiem ; Raiba vistiņa ; Muša nebēdne ; Kaķis, gailītis un lapsa ; Kā vistiņa gailīti izglāba ; Smilga un zvirbulis ; Viegla maize ; Ka runcis zvērus nobiedēja ; Dzenis, lapsa un vārna ; Zvirbulis un pele ; Suns un vilks ; Zemnieks, lācis un lapsa ; Dzirnaviņas Suns mednieks ; Pasaka par vērsi un viņa draugiem ; Vecais zirgs ; Lapsa un strazds ; Kāpēc vilkiem no zvaniņa bail ; Varoniskās un brīnumu pasakas ; Tēva dāvana ; Aijs un zelta tabakdoze ; Burvju spēlmanis ; Atraitnes dēls ; Mantkārīgais bagātnieks ; Zaldāts janka ; Atdod man to, ko mājās neesi atstājis ; Burvju stabule ; Andrejs visugudrais ; Kā Jānis velnus izmuļķoja ; Trimdēls bezvārdis ; Zaglīgais velns ; Lācis ; Sadzīves pasakas un nostāsti ; Vecais tēvs ; Kā zemnieks cara ģenerāli pārmācīja ; No zagta paēdis nebūsi ; Kungam mācība ; Vīrs un sieva ; Kā Stepītis ar kungu runāja ; Nevis spēks, bet drosme ; Kā kungu apsveica ; Kā ksendzi izārstējās.

indexarhīvs    yandex    mega

Slovaku pasakas – Saules zirgs (17.)

17SlovakupasakasSauleszirgsfb2

Brīnumzeme. Sastādījusi Emīlija Marjutina. Mahuliena, zelta jaunava ; Kaķenīte — pils saimniece ; Pazudušais zēns ; Zelta pakavs, zelta spalva un zelta mats ; Gans un pūķis ; Par trim grašiem ; Trīs brāļi — kraukļi ; Divi blēži ; Burvis ; Jaunava un pūķis ; Berona ; Koka govs ; Labdien, Laipiņ! ; Gudrais Matjko un miļķi ; Apburtais mežs ; Kā vilks sev zābakus šuva ; Dzelžavīrs ; Veiklais šāvējs ; Velns par kalpu ; Drošsirdis ; Zeltmatīte ; Divpadsmit mēneši ; Pelnrušķis ; Saules zirgs  

indexarhīvs     yandex     mega

Poļu pasakas – Pie Zeltavota (18.)

18PolupasakasPieZeltavotafb2

Brīnumzeme. Sastādījusi Stefānija Vortmane. Vanda Dobačevska. Zelta aka …. Vanda Dobačevska. Melnā pūķa dāvana …. Kornēlija Dobkevičova. Sarkansvārcis  …. Antonijs J. Gliņskis. Varžu karaliene  …. Hanna Januševska.Brīnumdakteris  …. Hanna Januševska. Dzelzs zābaciņi …. Marija Kendzožina. Visvaris …. Juzefs Ignacijs Kraševskis. Papardes zieds  …. Juzefs Ignacijs Kraševskis. No kalpa par karalI  …. Marija Krīgere. Zalkša pateicība…. Gustavs Morcineks. Par gudro muļķīti …. Gustavs Morcineks. Trīs izmanīgi zemnieka dēli  …. Gustavs Morcineks. Slīkoņa precības …. Gustavs Morcineks. Kā aitu gans pārmācīja savu ziņkārīgo sievu …. Klemenss Oleksiks. Beldana ezera ragana …. Janīna Poraziņska. Divpadsmit mēneši…. Janīna Poraziņska. Pelnrušķīte …. Janīna Poraziņska. Septiņu kraukļu māsa …. Janīna Poraziņska. Kurpnieks īleniņš …. Janīna Poraziņska. Stikla kalns …. Eva Selburga-Zarembina. Pērles dēls …. Staņislavs Vasiļevskis. Trīs adatas, trīs vārpas un brīnumstabulīte

indexarhīvs     yandex      mega

Balkāru un karačaju pasakas – Lielībnieks un milži (19.)

19BalkaruunkaracajupasakasLielibnieksunmilzifb2

Brīnumzeme. Sastādījusi Emīlija Marjutina. Lapsa un dzirnavnieks ; Lācis un suns ; Neuzticamais draugs ; Auns un kaza ; Lapsa un paipala ; Kamielis un lapsa ; Baltais jēriņš ; Laime, Prāts un Bagatība ; Apķērīgais puika ; Melim isas kajas ; Lielībnieks un milži ; Zirgaudzētājs Cora ; Umars Umara dēls ; Temirs Dzelžavirs  ; Svētā vīra kaps ; Ģimenes gods ; Saltums ; Viltīgais ciemiņš ; Atjautīgais puika ; Fatima ; Ka nabags vistu dalīja ; Ileuka ; Kokaičiks ; Nabadzīgais virs un hāns ; Jaunakais brālis ; Nabadzigais Ahmats un hana meita  ; Alakeza ; Zelta putns; ; Gudrais ; Padēls ; Devlers jeb — kurš stiprāks? … Ka zēns pārspēja gudrībā pašus milžus  ; Tojmazs un Domajs ; Džigits un trīs viņa draugi ; Abokovu jaunākais brālis ; Zubeirs ; Karabatirs…Mednieka piedzīvojumi ; Nostāsti par Hožu ; Kā Hoža kazu pardeva ; Kā Hoža bija miris…Hožas ēzelitis…Vējš atpūta…Hožas katls…Hoža un viesi…Ka Hoža nopirka zemes gabalu ; Kā Hoža nokļuva paradīzē ; Kā Hožam naudu atsutija ; Ka Hoža aiz kauna slēpās

indexarhīvs    yandex    mega

Franču tautas pasakas – Circenis pelnos (20.)

20FranchutautaspasakasCircenispelnosfb2

Brīnumzeme. Sastādījis Vitālijs Fiņikovs. Sparīgais gailis ; Mazais Viltnieks ; Burvja māceklis  ; Ķestera suns ; Malkas cirtēja meita ; Zibeņzellis ; «Aitu komandieris» ; Kā zvēri nenosargāja savus noslēpumus ; Aizvainotais KerbelI ; Svētais Gramērs ; Circenis pelnos ; Ānrī Pjērs un princese Varde ; Bīrons ; Zemnieks un viņa kungs ; saulīte ; Lapsa un irbe ; Baltais strazds, klibais kumeļš un daiļava ar zelta matiem ; «Bernik, bernak!» ; Mazā kāpostgalviņa, kas neparko negribēja augt ; Namdaris no Arlas ; Dīvainais zvērs ; Ruksītis Gudrītis ; Burvju stabule un zelta āboli ; Dzirnavnieka testaments ; Laimīgais Žans ; Kā pūces radušās ; Laramē atgriešanās

indexarhīvs     yandex     mega