Leo Taksils. Jautrā bībele

Jautra bibele(L.Takils)

Reliģijas kritika. Ateistiskajā literatūrā nav nemaz tik daudz grāmatu, kas pārliecinoši un tai pašā laikā spilgti un asprātīgi atspēkotu jūdu un kristiešu galvenās «svētās» grāmatas — bībeles aplamības. Viena no tādām spilgtām un aizraujošām grāmatām ir «Jautrā bībele», ko sarakstījis pazīstamais franču žurnālists ateists Leo Taksils. Ar dzirkstošu humoru viņš iztirzā bibeles aplamības un pretrunas. Šī grāmata ir vērtīga arī ar to, ka autors sīki analizē bībeles leģendas. Propagandists, kas veic ateistisku darbu, izlasījis Leo Taksila grāmatu, gūs bagātīgu materiālu. «Jautrās bībeles» tulkojumā saglabāts tās franču tekstam raksturīgais dzīvais un tēlainais izklāstījums. Grāmata ilustrēta ar daudziem satīriskiem zīmējumiem.Reliģiskus organizācijas un kulta kalpi, kas vienmēr un visur ir aizstāvējuši visu reakcionārāko un visvairāk atpalikušo, ar lielu skubu devās buržuāzijai palīgā. Viņi sankcionēja kapitālistisko algoto verdzību, bet kapitālisti sāika rūpēties par svēto kalpu labklājību. 1884. gada aprīlī Romas pāvests Leons XIII griezās pie ticīgajiem ar vēstījumu, kas pazīstams ar nosaukumu pēc tā pirmajiem diviem vārdiem — «Cilvēku dzimums». Šai vēstījumā pāvests aicināja uz enerģisku cīņu pret bezdievību, pret visiem, kas neatzīst Romas katoļu baznīcas noteicošo nozīmi un protestē pret darbaļaužu šķiras apspiešanu. Neticība dievam un vispār brīvdomība vēstījumā bija pasludināta par «tumsas valdnieka» — velna darbu, par viņa ieroci, par sekām, ko radījis velna naids pret kristiānismu. Pāvesta enciklika bija savdabīgs reakcijas spēku aicinājums uz karagājienu pret ateismu un brīvības mīlestību.

indexarhīvs     yandex        mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *